Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Babińca Literackiego 2019


Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Babińca Literackiego:

1. Organizatorem Konkursu jest Babiniec Literacki.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na płeć, wiek, czy przynależność do związków i inicjatyw literackich.
3. Konkurs trwa od 01 sierpnia 2019 do 15 września 2019 roku. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wiersza, stanowiącego oryginalny i nie naruszający praw innych osób utwór poetycki o dowolnej długości. Wiersz może być publikowany w sieci, w prasie lub w zwartych tomach, jednak nie może być to utwór, który został już opublikowany na stronie Babińca Literackiego.
Jednocześnie prosimy pamiętać, że utwór konkursowy powinien nawiązywać do motywu przewodniego, jakim w tym roku jest fragment utworu Brahy Rosenfeld pt. „Urosną jej pazury, urosną jej kopyta”:
"Urosną jej pazury urosną jej kopyta i kły
swojego brzucha będzie broniła kolczugą
swoich pleców – kolcami (...)”

5. Utwór w formacie pdf, doc, docx, txt lub rtf należy przesłać na adres mailowy konkursbabinca@gmail.com, wraz z krótkim biogramem autorki / autora, oraz czarno-białym zdjęciem (prosimy podać imię i nazwisko autora). Prosimy nie używać pseudonimów.
6. Nadesłane materiały zostaną wykorzystane przy ogłoszeniu wyników Konkursu i przy późniejszych publikacjach w serii #konkursowypiątek. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację utworów na łamach Babińca Literackiego.
7. Ostateczny termin nadsyłania wierszy konkursowych upływa 15 września 2019 roku o północy. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage oraz na blogu Babińca Literackiego w dniu 4 października 2019 roku, o godzinie 8:00. W tym samym momencie opublikowany zostanie zwycięski utwór.
8. Jury tegorocznego Konkursu stanowi redakcja Babińca Literackiego w składzie: Joanna Fligiel, Anna Musiał, Katarzyna Zwolska-Płusa i Barbara Raychert-Anaszewska. Ponadto w tym roku do Jury dołączą także laureatki poprzednich edycji Konkursu, tj. Anna Zygmunt (edycja 2017) i Elżbieta Lipińska (edycja 2018).
9. Nagrodami w Konkursie są zestawy książek poetyckich autorek i autorów polskich i zagranicznych, podarowane redakcji Babińca Literackiego przez Wydawców i prywatnych darczyńców. Decyzję o przyznaniu i podziale nagród podejmuje Redakcja.
10. Symboliczne upominki książkowe otrzymają także laureatki/laureaci miejsc drugiego oraz trzeciego, a także autor najlepszego utworu zgłoszonego przez przedstawiciela płci męskiej.
11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Zgłoszenie do Konkursu jest traktowane jako akceptacja całego regulaminu.
13. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres konkursbabinca@gmail.com lub bezpośrednio do koordynatorki Konkursu – AnnyMusiał.

Niniejszym zapraszamy do wspólnej zabawy!


Komentarze

Popularne posty