Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2019

Škunca, Zgliszewska, Forsström, Greenlaw, Valles, Grządziel, Plumb

Ka.Klakla, Meehan, Jagiełło, Pepelnik, Seel, Wöhrmann, Zrajkowska-Bujak

Noailles, Keff, Waszkiewicz, Chyła, Kegljen

#16dniprzeciwkoprzemocyzewzględunapłeć - podsumowanie + kilka dodatkowych ciekawych wierszy